Vår profil

Barns hälsa

Barns hälsa

Delaktighet

Delaktighet

Hälsopromotion

Hälsopromotion

Forskning

Forskning

Aktuella publikationer

The perspective of children on factors influencing their participation in perioperative…
Sjöberg C, Amhliden H, Nygren JM, Arvidsson S, Svedberg P.
J Clin Nurs 2015
Self-rated mental health and socio-economic background: a study of adolescents in Sweden
Hutton K, Nyholm M, Nygren JM, Svedberg P
BMC Public Health 2014
Friendship relations from the perspective of children with experience of cancer…
Einberg EL, Svedberg P, Enskär K, Nygren JM
J Pediatr Oncol Nurs 2015
Co-constructing Child Personas for Health-Promoting Services with Vulnerable Children
Wärnestål P, Svedberg P, Nygren JM
CHI 2014

Team

Hälsoinnovation för barns psykiska hälsa är en forskargrupp vid forskningsmiljön CVHI vid Högskolan i Halmstad. Forskningsledare är Jens Nygren och Petra Svedberg.

Jens Nygren

Jens Nygren

Docent medicinsk vetenskap

Jens Nygren

Petra Svedberg

Docent omvårdnad

Involverade forskare

Involverade forskare

Ing-Marie Carlsson, lektor omvårdnad (post dok)
Ingrid Larsson, lektor omvårdnad (post dok)
Maria Nyholm, lektor folkhälsovetenskap
Pontus Wärnestål, lektor interaktionsdesign
Sara Högdin, lektor socialt arbete
Susann Arvidsson, lektor omvårdnad (post dok)

Doktorander och studenter

Doktorander och studenter

Britt-Mari Gilljam, doktorand
Carina Sjöberg, doktorand
Katrin Hutton, doktorand
Marie Wilhsson, doktorand
Mikael Ahlborg, magisterstudent
Susanne Lindberg, doktorand

Projektledare och designers

Projektledare och designers

Caroline Karlsson, visuell designer
Cecilia Garell, utredare
Mattias Gunnarsson, designer
Tim Engrenius, koordinator

Samarbets­partners

Vår forskargrupp har etablerad samverkan med flera partners från universitet, offentlig sektor och näringsliv.

Design­process

För att utveckla nydanande och användarvänliga innovationer som är anpassade till barns behov och värderingar behöver barnen själva ha en central roll i utvecklingsprocessen. Vår metodologiska strategi beskriver hur vi kan stärka barns delaktighet i processer som rör dem själva och säkerställa att deras erfarenheter och synpunkter tas tillvara.

1.

Identifiering

Identifiering

2.

Datainsamling

Datainsamling

3.

Personas

Personas

4.

Prototyping

Prototyping

5.

Användnings­tester

Användnings­tester

Kontakta oss

Adress

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3
302 50 Halmstad