Vår profil

Barns hälsa

Barns hälsa

Delaktighet

Delaktighet

Hälsopromotion

Hälsopromotion

Forskning

Forskning

Aktuella publikationer

Handling Demands of Success Among Girls and Boys in Primary School: A Conceptual Model.
Wilhsson M, Svedberg P, Carlsson IM, Högdin S, Nygren JM.
J Sch Nurs 2016
Redesign and validation of Sisom, an interactive assessment and communication tool for…
Arvidsson S, Gilljam BM, Nygren J, Ruland CM, Nordby-Bøe T, Svedberg P.
JMIR Health Uhealth. 2016
Promoting participation in healthcare situations for children with JIA; a grounded…
Gilljam BM, Arvidsson S, Nygren JM, Svedberg P.
Int J Qualitative Stud Health Well-being. 2016
The validity of socioeconomic status measures among adolescents based on self-reported…
Svedberg, P., Nygren, J.M., Staland-Nyman, C., Nyholm, M
BMC Med Res Methodol. 2016
A legal framework to support development and assessment of a digital health service.
Garell C, Svedberg P and Nygren JM.
JMIR Med Inform. 2016

Team

Hälsoinnovation för barns psykiska hälsa är en forskargrupp vid forskningsmiljön CVHI vid Högskolan i Halmstad. Forskningsledare är Jens Nygren och Petra Svedberg.

Jens Nygren

Jens Nygren

Professor hälsoinnovation

Jens Nygren

Petra Svedberg

Professor omvårdnad

Involverade forskare

Involverade forskare

Antony Morgan, professor folkhälsovetenskap
Ing-Marie Carlsson, lektor omvårdnad (post dok)
Ingrid Larsson, lektor omvårdnad
Maria Nyholm, lektor folkhälsovetenskap
Pontus Wärnestål, lektor interaktionsdesign
Susann Arvidsson, lektor omvårdnad
Jeanette Källstrand Eriksson, lektor omvårdnad

Doktorander och studenter

Doktorander och studenter

Britt-Mari Gilljam, doktorand
Carina Sjöberg, doktorand
Katrin Hutton, doktorand
Marie Wilhsson, doktorand
Mikael Ahlborg, doktorand
Susanne Lindberg, doktorand

Projektledare och designers

Projektledare och designers

Caroline Karlsson, visuell designer
Cecilia Garell, utredare
Mattias Gunnarsson, designer

Samarbets­partners

Vår forskargrupp har etablerad samverkan med flera partners från universitet, offentlig sektor och näringsliv.

Design­process

För att utveckla nydanande och användarvänliga innovationer som är anpassade till barns behov och värderingar behöver barnen själva ha en central roll i utvecklingsprocessen. Vår metodologiska strategi beskriver hur vi kan stärka barns delaktighet i processer som rör dem själva och säkerställa att deras erfarenheter och synpunkter tas tillvara.

1.

Identifiering

Identifiering

2.

Datainsamling

Datainsamling

3.

Personas

Personas

4.

Prototyping

Prototyping

5.

Användnings­tester

Användnings­tester

Kontakta oss

Adress

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3
302 50 Halmstad