Vår profil

Barns hälsa

Barns hälsa

Delaktighet

Delaktighet

Hälsopromotion

Hälsopromotion

Forskning

Forskning

Aktuella publikationer

Patient participation, a prerequisite for care: a grounded theory study of healthcare…
Svedberg P., Nygren J.M., Carlsson I-M
Nursing Open
Optimism as a Candidate Health Asset: Exploring Its Links With Adolescent Quality of…
Haggstrom Hutton K., Wilhsson M., Nygren J.M., Svedberg P., Morgan A., Nyholm M.
Child Dev
Socioeconomic inequalities in health among Swedish adolescents - adding the subjective…
Ahlborg M.G., Svedberg P., Nyholm M., Morgan A., Nygren JM.
BMC Public Health
Effects of Using Child Personas in the Development of a Digital Peer Support Service for…
Wärnestål P., Svedberg P., Lindberg S., and Nygren JM.
J Med Internet Res.
Handling Demands of Success Among Girls and Boys in Primary School: A Conceptual Model.
Wilhsson M, Svedberg P, Carlsson IM, Högdin S, Nygren JM.
J Sch Nurs 2016

Team

Hälsoinnovation för barns psykiska hälsa är en forskargrupp vid forskningsmiljön CVHI vid Högskolan i Halmstad. Forskningsledare är Jens Nygren och Petra Svedberg.

Jens Nygren

Jens Nygren

Professor hälsoinnovation

Jens Nygren

Petra Svedberg

Professor omvårdnad

Involverade forskare

Involverade forskare

Antony Morgan, professor folkhälsovetenskap
Ing-Marie Carlsson, lektor omvårdnad
Ingrid Larsson, lektor omvårdnad
Maria Nyholm, lektor folkhälsovetenskap
Pontus Wärnestål, lektor interaktionsdesign
Susann Arvidsson, lektor omvårdnad
Jeanette Källstrand Eriksson, lektor omvårdnad
Linn Håman, lektor i pedagogik

Doktorander och studenter

Doktorander och studenter

Britt-Mari Gilljam, doktorand
Carina Sjöberg, doktorand
Katrin Hutton, doktorand
Marie Wilhsson, doktor i hälsa och livsstil
Mikael Ahlborg, doktorand
Susanne Lindberg, doktorand

Projektledare och designers

Projektledare och designers

Caroline Karlsson, visuell designer
Mattias Gunnarsson, designer

Samarbets­partners

Vår forskargrupp har etablerad samverkan med flera partners från universitet, offentlig sektor och näringsliv.

Design­process

För att utveckla nydanande och användarvänliga innovationer som är anpassade till barns behov och värderingar behöver barnen själva ha en central roll i utvecklingsprocessen. Vår metodologiska strategi beskriver hur vi kan stärka barns delaktighet i processer som rör dem själva och säkerställa att deras erfarenheter och synpunkter tas tillvara.

1.

Identifiering

Identifiering

2.

Datainsamling

Datainsamling

3.

Personas

Personas

4.

Prototyping

Prototyping

5.

Användnings­tester

Användnings­tester

Kontakta oss

Adress

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3
302 50 Halmstad