Vår profil

Barns hälsa

Barns hälsa

Delaktighet

Delaktighet

Hälsopromotion

Hälsopromotion

Forskning

Forskning

Aktuella publikationer

Handling Demands of Success Among Girls and Boys in Primary School: A Conceptual Model.
Wilhsson M, Svedberg P, Carlsson IM, Högdin S, Nygren JM.
J Sch Nurs 2016
Redesign and validation of Sisom, an interactive assessment and communication tool for…
Arvidsson S, Gilljam BM, Nygren J, Ruland CM, Nordby-Bøe T, Svedberg P.
JMIR Health Uhealth. 2016
Promoting participation in healthcare situations for children with JIA; a grounded…
Gilljam BM, Arvidsson S, Nygren JM, Svedberg P.
Int J Qualitative Stud Health Well-being. 2016
The validity of socioeconomic status measures among adolescents based on self-reported…
Svedberg, P., Nygren, J.M., Staland-Nyman, C., Nyholm, M
BMC Med Res Methodol. 2016
A legal framework to support development and assessment of a digital health service.
Garell C, Svedberg P and Nygren JM.
JMIR Med Inform. 2016

Team

Hälsoinnovation för barns psykiska hälsa är en forskargrupp vid forskningsmiljön CVHI vid Högskolan i Halmstad. Forskningsledare är Jens Nygren och Petra Svedberg.

Jens Nygren

Jens Nygren

Professor hälsoinnovation

Jens Nygren

Petra Svedberg

Professor omvårdnad

Involverade forskare

Involverade forskare

Antony Morgan, professor folkhälsovetenskap
Ing-Marie Carlsson, lektor omvårdnad
Ingrid Larsson, lektor omvårdnad
Maria Nyholm, lektor folkhälsovetenskap
Pontus Wärnestål, lektor interaktionsdesign
Susann Arvidsson, lektor omvårdnad
Jeanette Källstrand Eriksson, lektor omvårdnad
Linn Håman, lektor i pedagogik

Doktorander och studenter

Doktorander och studenter

Britt-Mari Gilljam, doktorand
Carina Sjöberg, doktorand
Katrin Hutton, doktorand
Marie Wilhsson, doktor i hälsa och livsstil
Mikael Ahlborg, doktorand
Susanne Lindberg, doktorand

Projektledare och designers

Projektledare och designers

Caroline Karlsson, visuell designer
Mattias Gunnarsson, designer

Samarbets­partners

Vår forskargrupp har etablerad samverkan med flera partners från universitet, offentlig sektor och näringsliv.

Design­process

För att utveckla nydanande och användarvänliga innovationer som är anpassade till barns behov och värderingar behöver barnen själva ha en central roll i utvecklingsprocessen. Vår metodologiska strategi beskriver hur vi kan stärka barns delaktighet i processer som rör dem själva och säkerställa att deras erfarenheter och synpunkter tas tillvara.

1.

Identifiering

Identifiering

2.

Datainsamling

Datainsamling

3.

Personas

Personas

4.

Prototyping

Prototyping

5.

Användnings­tester

Användnings­tester

Kontakta oss

Adress

Högskolan i Halmstad

Kristian IV:s väg 3
302 50 Halmstad